Vergunningen & certificaten

RecuPbat is in voortdurend overleg met allerlei instanties die toezien op de verwerking van een delicaat product als oude loodbatterijen. De branche als geheel en het deel dat gevaarlijk afval verwerkt in het bijzonder, staat onder doorlopend toezicht. Zowel op gemeentelijk, provinciaal, gewestelijk als federaal niveau. U moet als opdrachtgever het volle vertrouwen kunnen hebben dat een eens afgevoerde batterij u nooit meer hoofdpijn kan bezorgen. RecuPbat zorgt daarvoor, met een uitgebreid netwerk aan vergunningen en erkenningen.

Omdat wij transparant werken heel erg belangrijk vinden, vindt u hier een afschrift van alle relevante vergunningen, erkenningen, functionarissen etc. die nodig zijn om ons werk legaal uit te kunnen oefenen. Kijk ze gerust in, het zijn immers openbare documenten, afgegeven door uw overheid.
 1. OVAM erkenningen inzamelaar (pdf} , OVAM erkenningen vervoerder (pdf}
 2. BIM erkenningen inzamelen en transport, Brussels Gewest (pdf)
 3. OWD erkenningen inzamelen en transport, Wallonië (pdf)
 4. Besluit deputatie (pdf)
 5. Aanstelling Mensura als milieu-coördinator van RecuPbat (pdf)
 6. Milieu Jaarverslag RecuPbat 2016 (pdf)
 7. Afvalstoffen Registratieformulier OVAM (pdf)
 8. Green Feet Award - ABA recycling
 9. Erkenning inzamelaar Frankrijk
 10. Erkenning vervoerder Frankrijk
 11. Transportvergunning Luxemburg
 12. Kooperationsvertrag für die Sammlung von Bleiakkumulatoren
 13. Uittreksel KvK
 14. Erkenning Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzameling Lithium-ion batterijen

Indien u hierna nog verder aanvullende informatie wenst kan dat natuurlijk altijd. Een telefoontje naar ons bureel voldoet.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief